Deklaracja dostępności

Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim stara się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://www.gsw.ostrowwlkp.pl

Data publikacji: 2014-06-30
Data aktualizacji: 2020-06-12

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Niezgodności dotyczą plików PDF, aktywne linków, itp. Staramy się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie lub formatować je tak, aby były dostępne (np. poprzez tagowanie).

Data sporządzenia: 2021-03-19
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W sprawach związanych z udostępnieniem informacji niedostępnej, udostępnieniem informacji w formie alternatywnej lub ograniczeniami dostępności naszej strony internetowej prosimy o kontakt: Cezary Janiszewski, biuro@gsw.ostrowwlkp.pl; tel. + 48 604 480 611.
W przypadku odmowy realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji przez galerię, można złożyć skargę do Rzecznika Praw Obywatelskich (www.rpo.gov.pl)

Dostępność architektoniczna:
Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim mieści się w budynku „n klubu – sztuka i edukacja”, który jest dostępny dla osób ze szczególnymi potrzebami. Obiekt wyposażono w podjazd dla osób na wózkach (przy głównym wejściu, ul. Królowej Jadwigi 10), szerokie drzwi i korytarze oraz przestronną, przystosowaną toaletę. Można tu wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma natomiast oznaczeń kontrastowych, ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

Raport o dostępności 2021.