Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim

Powstała w 1983 jako filia kaliskiego BWA, a od 1999 jest samorządową – powiatową – instytucją kultury. Od ponad 30 lat kultywujemy tradycje ostrowskiego środowiska plastycznego poprzez organizowanie i udostępnianie wystaw i innych form prezentacji współczesnych sztuk plastycznych, prowadzimy edukację kulturalną (odczyty, prelekcje, filmy, koncerty, spotkania autorskie, Szkoła Rysunku, Podręcznik Sztuki), współpracujemy i prowadzimy wymianę artystyczną z ośrodkami w kraju i zagranicą, gromadzimy i udostępniamy specjalistyczny księgozbiór z zakresu historii sztuki, dokumentujemy wszystkich form naszych działań. To kilkanaście przedsięwzięć realizowanych w ciągu każdego roku, łącznie ponad 300 wystaw indywidualnych i zbiorowych. Gościliśmy kilkuset artystów z Polski i z zagranicy, prezentując, z jednej strony, dorobek twórczy autorów światowej sławy (A. Starowieyski, M. Abakanowicz, R. Szaybo, W. Prażmowski, H. Hillmann, K. Sato), z drugiej zaś, promując młodych i zdolnych twórców współczesnych (A. Piasek, A. Kram, W. Zaremba). Niektóre z tych projektów o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym (Ogólnopolskie Salony Plastyki „EGERIA”, współorganizowane przez nas Międzynarodowe Biennale Małej Formy Graficznej i Exlibrisu).
Znaczące miejsce ma dla nas lokalne – nasze – środowisko plastyczne. W cyklu „Korzenie” przybliżamy osobowości artystów wywodzących się z terenu naszego powiatu, a podczas corocznych plenerów i wystaw poplenerowych oraz biennalowych wystaw pn. „Jacy jesteśmy” i indywidualnych prezentacji dokonań twórczych, pielęgnujemy spotkania w rodzimym artystycznym gronie.