Edukacja

Spotkania ze sztuką, muzyką, literaturą, nauką,… to także kształtowanie i pielęgnowanie wrażliwości artystycznej, to zarażanie kulturą. Ponieważ to dla nas ważne, w przestrzeniach galerii i n klubu przygotowujemy i współorganizujemy duchowe uczty. Wystawy prac plastycznych twórców niezawodowych, pasjonatów, wystawy historyczne, podróżnicze, okolicznościowe i szkolne, koncerty towarzyszące różnym wydarzeniom, konferencje naukowe, zawodowe, prelekcje, wykłady i promocje wydawnictw. Dla dzieci to zajęcia plastyczne, dla których tłem, inspiracją lub pretekstem są bieżące wystawy, dla młodzieży warsztaty przygotowujące na egzaminy wstępne wyższych uczelni, na których wymagany jest rysunek, dla dorosłych natomiast, to rozwijanie pasji w ramach zajęć plastycznych Ostrowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zapraszamy!