500 lat polskiego ekslibrisu, granice światła grażyny kulikowskiej-antczak

Wystawy towarzyszą XVI Międzynarodowemu Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu, Ostrów Wielkopolski 2016

Wernisaże w sobotę, 3 września 2016, godz. 13.oo. Zapraszamy!

500 lat polskiego ekslibrisu, to kolekcja niemal 300 graficznych arcydzieł zgromadzona przez prof. Zygmunta Gontarza, chemika o bibliofilskich i graficznych zamiłowaniach kolekcjonera i popularyzatora sztuki ekslibrisu.Wystawa zorganizowana przy współpracy Warszawskiej Galerii Ekslibrisu w roku 500. lecia polskiego ekslibrisu

Grażyna Kulikowska-Antczak. Graficzka, której ulubioną techniką jest mezzotinta. Absolwentka Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych w Poznaniu (1973) i Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu UAM w Poznaniu (2002). Długoletni pracownik kaliskich instytucji kultury (WDK, KMPiK) i macierzystego wydziału. Autorka wielu wystaw i laureatka licznych konkursów.