lutowe familijne atelier

familijne atelier, to warsztaty plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim i ich rodziców, opiekunów, dziadków… pod dachem Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzone przez Iwonę Szwarczyńską, nauczycielkę plastyki wspomnianej szkoły i Barbarę Zabłocką, malarkę i graficzkę galerii, podczas których bieżąca wystawa staje się pretekstem, nie tylko poznania warsztatu autora – autorów prezentacji, ale przede wszystkim podjęcia próby samodzielnego zmierzenia się z zadaną techniką (malarstwem, grafiką, kolażem, rysunkiem…), wyobraźnią i realizacją własnej pracy.