familijne atelier

Wernisaż w piątek, 7 czerwca 2024, o godz. 19.oo. (wystawa dostępna do 28 czerwca 2024).

Familijne atelier, to warsztaty plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim i ich rodziców, opiekunów,
dziadków… pod dachem Galerii Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim. Prowadzone przez Iwonę Szwarczyńską, nauczycielkę
plastyki wspomnianej szkoły i Barbarę Zabłocką, malarkę i graficzkę galerii, podczas których bieżąca wystawa staje się pretekstem,
nie tylko poznania warsztatu autora – autorów prezentacji, ale przede wszystkim podjęcia próby samodzielnego zmierzenia się
z zadaną techniką (malarstwem, grafiką, kolażem, rysunkiem…), wyobraźnią i realizacją własnej pracy. Oto jej owoce.