podróż bez GPS. katarzyna winczek. grafika

Wernisaż w sobotę, 6 września 2014, o godz. 13.oo. Zapraszamy!

Wystawa towarzyszy XV Międzynarodowemu Biennale Małej Formy Graficznej i Ekslibrisu

Katarzyna Winczek. Urodziła się w Łodzi, studiowała w WSP w Częstochowie (wychowanie plastyczne), gdzie w 1987 obroniła dyplom z grafiki warsztatowej. Przewód doktorski i habilitacyjny zrealizowała na Wydziale Grafiki ASP w Katowicach. Pracuje w Katedrze Grafiki Instytutu Sztuk Pięknych Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie na stanowisku profesora nadzwyczajnego, gdzie kieruje Pracownią Druku Wklęsłego. Pełni także funkcję Prodziekana ds. Nauki Wydziału Sztuki.

Uczestniczyła w ponad stu krajowych i międzynarodowych wystawach, biennale i triennale grafiki i rysunku (m.in.: w Niemczech, Francji, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Szwecji, Rumunii, Egipcie, Kanadzie, USA) oraz w licznych plenerach plastycznych w Polsce i w Niemczech. Swoje prace prezentowała także na wielu wystawach indywidualnych (m.in.: w galeriach Kielc, Pragi, Cottbus, Eisenhüttenstadt, Kalisza, Opola, Częstochowy, Sieradza, Łodzi, Wałbrzycha, Tych, Warszawy, Chorzowa, Radom). Jest laureatką kilkunastu nagród i wyróżnień, krajowych i międzynarodowych, a jej prace znajdują się w licznych zbiorach instytucjonalnych i prywatnych.