przy światów granicy

 Rozwój cywilizacyjny i zmiany kulturowe powodują zacieranie śladów naszych przodków. Pałace, dwory, urządzenia gospodarcze, kościoły, cmentarze, ostoje roślinności i zwierzyny, degradowane środowisko naturalne etc. zmieniają swoje oblicze i zanikają. Pragniemy utrwalić je talentami naszych twórców, artystów – plastyków różnych dziedzin, przywołać nastroje, klimaty, piękno miejsc i czasów.

Lipcową porą (17-21.07.) w 21. osobowym gronie spotykamy się przy światów granicy przybysławicko-pogrzybowskich uroków i tajemnic podczas naszego 20. już Interdyscyplinarnego Pleneru Środowiskowego. Realizujemy go wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszkowie, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Raszków, Jacka Bartczaka, a powstałe prace zaprezentujemy na wystawie poplenerowej.