ilustracje

Marcelina Bugzel. Ostrowianka. Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytetu Wrocławskiego. Zajmuje się grafiką komputerową, ilustracją i malarstwem.
Jest autorką wystaw indywidualnych i uczestniczką wystaw zbiorowych w kraju i za granicami