kreowane i odczytane…

Anna Adamek. Kreacje.

Sławomir Sobócki. Światło czytając.

Spotkanie z autorami w piątek 13 maja 2022, o godz. 19.oo.
Wystawy dostępne w do 9-27 maja 2022.

 

Anna Adamek. Absolwentka Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem oraz Wydziału Sce-nografii warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Obecnie asystentka w Pracowni Projektowania Scenografii prof. Marka Chowańca macierzystej uczelni oraz wykładowca Wyższej Szkoły Arty-stycznej w Warszawie.
Jest autorką kostiumów do wielu spektakli, m.in.: „Król Lear” w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskie-go, „Żywot Józefa” w reżyserii Jarosława Gajewskiego oraz „Opowieści z Narnii. Lew, Czarownica i stara szafa” w reżyserii Gabriela Gietzkiego; scenografii do Teatrów Telewizji „Wariat” w reżyserii Jakuba Cumana, „Wizyty” w reżyserii Agnieszki Maskowic oraz Teatru „Dziób w dziób” w reżyserii Magdaleny Małeckiej – Wippich, a także spektaklu „Same Plusy” w reżyserii Wawrzyńca Kostrzew-skiego i filmu biograficznego „Autor Solaris” w reżyserii Borysa Lankosza.
Uczestniczka kilku wystaw zbiorowych: Coming Out Najlepsze Dyplomy ASP w Warszawie 2014, międzynarodowej wystawy „Kostium na przełomie XIX i XX wieku 1990-2015” w Moskwie, „World Stage Design Students’ Works”, oraz „The International Stage Design Students’ Works Exchange” w Pekinie, gdzie zaprezentowała projekty scenografii do „Snu Nocy letniej ” W. Szekspira (promotor prof. Marcin Jarnuszkiewicz) oraz projekt kostiumów do „Orfeusza i Eurydyki” C. W. Glucka (pro-motor prof. Dorota Kołodyńska, prof. ASP).

 

Sławomir Sobócki, to wytrwały pasjonat fotografii od ponad trzydziestu lat.
Wszystkie prezentowane prace powstały w ciągu ostatnich dwóch lat, jako swoista reakcja na pandemiczny klimat, który nam towarzyszył.
„…widzę światło na swój sposób, staram się unikalne chwile przetworzyć na tyle, by można było je uwiecznić…”