oblicza i tajemnice przyrody

Wernisaż w piątek, 31 marca 2023, o godz. 19.oo (wystawa dostępna do 28 kwietnia).

 Oblicza i tajemnice przyrody, to prezentacja dorobku fotograficznego członków Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody (ZPFP). Flora, fauna, krajobraz, rozległe pejzaże i detale w makro skali, to różnorodność postrzegania otaczającego świata, indywidualny warsztat i styl, a nadto niepowszednia wrażliwość autorów. Prace powstały podczas indywidualnych i zbiorowych plenerów fotograficznych. W wystawie udział biorą: Urszula Budkiewicz-Bernasiuk, Paweł Budzik, Marek Czubaszek, Leszek Domański, Wiesław Dzięgielewski, Agnieszka Florczyk, Bernard Gaffke, Małgorzata Gęgotek-Rapak, Barbara Janicka-Michlak, Dariusz Krac, Idalia Laskowicz, Kazimierz Laskowicz, Matylda Lempel-Charęza, Paweł Pawlak, Mateusz Piesiak, Andrzej Rapak, Artur Stankiewicz, Zbigniew Suchecki, Wojciech Tesarowicz, Krzysztof Wojciechowski, Andrzej Woźniak, Przemysław Ziemacki.

ZPFP (stowarzyszenie powstałe w 1995) jest najstarszą i największą organizacją skupiającą miłośników fotografii przyrodniczej w Polsce, tak amatorów, jak i zawodowców, ale przede wszystkim zagorzałych pasjonatów przyrody. Oprócz pielęgnowania polskich tradycji fotografii przyrodniczej, dbałości o jej wysoki poziom techniczny, artystyczny i etyczny, propaguje także wiedzę przyrodniczą i ekologiczną i współuczestniczy w ochronie zasobów naturalnych Rzeczpospolitej Polskiej, współtworząc rodzimy krajobraz kulturowy.

 

Czasami przyroda uchyla przed nami rąbki swoich pilnie strzeżonych tajemnic, a my staramy się to dostrzec i zapisać za pomocą aparatów. Fragmenty tych zapisków prezentujemy na wystawie, licząc, że dostarczymy państwu wielu przyjemności.

 

Członkinie i Członkowie Okręgu Dolnośląskiego Związku Polskich Fotografów Przyrody

Zapraszamy!

 

https://www.facebook.com/zpfpokregdolnoslaski

https://www.facebook.com/ZPFPpl/