Przestrzennie

Janusz Jasiński. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu (dyplom rzeźbiarskiz wyróżnieniem, 2012), obecnie asystent na macierzystej uczelni. Zajmuje się rzeźbą i rysunkiem. Swoje działania wizualneopiera na geometrii, która daje mu możliwość użycia form elementarnych, prostych, pozbawionych nadmiaru znaczeń.
Tworzyć rzeźby, które w swym układzie są jasne, uporządkowane, ale „lekkie” i dynamiczne.