relacje

Kamila Bednarska. Rzeszowianka, rocznik 1983. Absolwentka Wydziału Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego (dyplom z wyróżnieniem, 2009), obecnie adiunkt w macierzystej uczelni (Zakład Grafiki). Zajmuje się grafiką, rysunkiem i malarstwem. Uczestniczy w licznych projektach artystycznych (wystawy międzyuczelniane, przeglądy, sympozja, aukcje artystyczne); jest autorką 20 wystaw indywidualnych i uczestniczką ok. 120 wystaw zbiorowych w kraju, i za granicą. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.
Renata Szyszlak. Przemyślanka, rocznik 1974. Absolwentka Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Rzeszowie (Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych, dyplom 2001), obecnie profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego (Wydział Sztuki).
Zajmuje się malarstwem i rysunkiem. Jest autorką 42 wystaw indywidualnych, uczestniczką kilkudziesięciu konkursów i wystaw zbiorowych oraz plenerów w kraju, i za granicą oraz laureatką wielu nagród, i wyróżnień artystycznych. Należy do Związku Artystów Słowackich „C+S”.
Wernisaż w piątek, 6 marca 2020, o godz. 19.oo. Zapraszamy!