sny ulotne jakuba godziszewskiego

Wernisaż, 6 maja 2016, godzina 19.oo  Zapraszamy!

Jakub Godziszewski

Ostrowianin, rocznik 89. Absolwent Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (Malarstwo, 2012 i Edukacja Artystyczna w zakresie Sztuk Plastycznych, 2014). Zajmu-je się malarstwem, rysunkiem oraz pozłotnictwem; i jest nauczycielem plastyki. Trzykrotny stypendysta Rektora UAM, dwukrotny laureat Uniwersyteckiego Przeglądu Sztuk Plastycznych Ars Universitatis i laureat artystycznych nagród i wyróżnień.

W 2015 wyróżniony tytułem Osobowości Ostrowskiej Kultury nadanym z rąk Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Promowany przez amerykański kwartalnik artystyczny „The Art of Man” (nr 19) oraz Fundację Promocji Sztuki „Niezła Sztuka”. Był współwykonawcą projektu artystycznego Artyzm Natury – Geneza Subtelności. Synergia tworzy całość w Collegium Biologicum, UAM w Poznaniu (2014).

Autor wystaw indywidualnych: Jakub Godziszewski – rysunek, malarstwo, Aula I Liceum Ogólnokształcącego, Ostrów Wielkopolski, 2011; Rozważania, Galeria Promocyjna Powiatowej Galerii Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski, 2013; Białe i Czarne, Galeria MDK, Ostrów Wielkopolski, 2013. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych w kraju oraz poza jego granicami, m.in.: Witebsk – Grodno – Kalisz, Galeria Uniwersum, Witebsk, Biało-ruś, 2011; wystawa kolekcji dyplomowych pracowni malarstwa prof. dr. hab. J. K. Hrycka C.D.N., Galeria Uni-wersytecka WPA UAM, Kalisz, 2012; wystawa XV Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego Niepowtarzalność Krajobrazu, Stara Winiarnia, Września, 2013; 33nd Mini Print International of Cadaques, Taller Galeria Fort, Cadaques, Hiszpania; Wingfield Barns, Wielka Brytania; Gallery L’Etangd’Art, Bages, Francja, 2013; Kultura na trawie, Park Miejski w Kaliszu, 2014; wystawa XIV Konkursu Sztuk Plastycznych Ars Universitatis, Galeria Uni-wersytecka, WPA UAM, Kalisz, 2014; Ostrów Artystów, Ostrowskie Centrum Kultury, Ostrów Wielkopolski, 2014; Pytania Sztuki. Wake Up, Muzeum Okręgowe Ziemi Kaliskiej, Kalisz, 2014; XI Sommerakademie Erich Lutkenhaus, Hamm, Niemcy, 2014; Jasiński & Friends III – apetyt na polską sztukę, Galeria Przy Teatrze, Teatr Narodowy, Warszawa, 2014; Alternatywy 33, Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, 2014; Jacy jesteśmy VIII, Galeria Sztuki Współczesnej, Ostrów Wielkopolski, 2014/2015; Czas/Człowiek/Natura/, Galeria Think Art, Poznań, 2015; Self Portraits – Inner Feeling, Palazzo Ca’Zanardi, Wenecja, Włochy, 2015; wystawa w ramach aukcji Polskiej Sztuki Erotycznej, Galeria Bohema, Warszawa, 2015; IV Międzynarodowy Przegląd Sztuki Alter-natywy 33, Galeria 33, Ostrów Wielkopolski, 2015; 2nd International ‚Enter into Art’ Installations 2016, Kultur-bunker Cologne-Mülheim, Kolonia, Niemcy, 2016; wystawa związana z Wielką Aukcja Nowej Sztuki w Brukseli, The Bru Sale, Belgia, 2016.

„Kreuję świat stojący w opozycji do współczesnego modelu bezrefleksyjnej rzeczywistości pełnej pośpiechu i chronicznego braku czasu. Świat oniryczny, w którym zacieram granice miedzy jawą a snem. Wspólnym mianowni-kiem wielu moich obrazów jest ludzkie ciało, jego fascynująca estetyka. Analizuje ją – poddając stylizacji, sprowa-dzam do dwuwymiarowej dekoracji czy ornamentu. Z drugiej strony nietrwała cielesność stanowi pretekst do pokazania stanów ulotnych i emocji, myśli”.