pavel hlavatý… grafika snów i rzeczywistości

Wernisaż w piątek | 1 kwietnia 2016 | o godz. 19.00 | Zapraszamy!

Pavel Hlavatý (Czechy)Najpłodniejszy artysta w Europie (według belgijskiej „GRAPHI”). Wybitny malarz, grafik i popularyzator sztuki czeskiej, a także historyk sztuki, i filozof. Był nauczycielem w średniej szkole artystyczno-przemysłowej. Zajmował się malarstwem, grafiką, karykaturą i humorem rysunkowym, od 1977 wyłącznie grafiką (głównie akwaforta i sucha igła). Jest autorem ponad 700 ex-librisów, prac graficznych i plakatów. Za swoją twórczość otrzymał ponad 50 międzynarodowych nagród. Miał ponad 100 indywidualnych wystaw na całym świecie, m.in.: w Belgii, Bułgarii, Danii, Finlandii, Francji, Japonii, Kanadzie, Polsce, Niemczech, Stanach Zjednoczonych i Włoszech.

W 1991 wraz z dwunastoma innymi twórcami reprezentował sztukę czeską na „Paryskim salonie”. Wielkim uznaniem dla jego dorobku artystycznego było zaproszenie do zespołu eksperckiego przygotowującego oprawę graficzną Olimpiady w Barcelonie w 1992.

Jest członkiem stowarzyszeń artystycznych (członkiem Związku Czeskich Artystów Plastyków został w wieku 23 lat) i kolekcjonerskich, współpracuje z czasopismami poświęconymi sztuce; kustoszem praskiej kolekcji grafiki DRIF (przygotowuje dla galerii w całej Europie wystawy czeskiej grafiki głównie z pierwszej połowy XX wieku), członkiem stowarzyszeń artystycznych i kolekcjonerskich, współpracownikiem czasopism zajmujących się sztuką. Ma jedną z największych kolekcji dzieł europejskiego symbolizmu. W wielu krajach Europy występuje z prelekcjami o czeskiej grafice. Za udział w wystawie „Protest-rysunki 68”, skierowanej przeciwko panującemu reżimowi i interwencji zbrojnej państw Układu Warszawskiego w Cze-chach został uwięziony i skazany na izolację artystyczną jako człowiek „Praskiej Wiosny” – z zakazem prowadzenia wykładów, wydawania, publikowania i organizowania wystaw. Dzięki pomocy poznanych w Polsce plastyków, znalazł możliwość wystawienia swoich prac, uczestniczenia w międzynarodowych sympozjach, zasiadania w jury międzynarodowych konkursów. Liczne pobyty artysty w Polsce znalazły odzwierciedlenie w tematach wielu jego grafik (Chopin, Jan Paweł II, motywy zaczerpnięte z architektury miast, które odwiedzał i które artystę urzekły). Dopiero po „Aksamitnej Rewolucji” może w 1989 roku do oficjalnego życia i obiegu artystycznego.Jego prace zaskakują precyzją wykonania, delikatnością kreski i ciekawą formą. Odkrywamy w nich inspiracje dziełami Rubensa i twórczością Szekspira, ale przede wszystkim jego grafiki to wyraźna fascynacja kobietą, jej ciałem i erotyką. Charakterystyczne dla grafik Hlavatego jest spiętrzenie w jednej pracy wielu motywów i rekwizytów, uteatralnienie ich w niezwykle dramatyczny sposób i odrealnienie.