eurydyka anny adamek

Wernisaż w czwartek, 17 marca 2016, o godz. 19.oo. Zapraszamy!  Bistro Bravo, Rynek 15

Absolwentka Liceum Plastycznego im. A. Kenara w Zakopanem i Wydziału Scenografii ASP w Warszawie (2014, prezentacja dyplomu podczas Coming Out -Najlepsze Dyplomy ASP), obecnie asystentka macierzystego wydziałuw Pracowni Projektowania Scenografii, dr. hab. Marka Chowańca. Jest autorkąscenografii i kostiumów m.in. do spektakli Uwaga…publiczność, Och-Teatr, Warszawa (2014) oraz spektaklu Wizyta, z cyklu Teatroteka Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie (2015).