stefan rusin – moje wędrowanie

wernisaż w czwartek, 4 marca 2016, godzina 19.oo. Zapraszamy!

Stefan Rusin, absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, poeta, prozaik, eseista, krytyk literacki. Uprawia rysunek, ilustrację książkową i malarstwo pastelowe. Prace prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych; były także zamieszczane w wielu czasopismach literacko-artystycznych i społeczno-kulturalnych: Autograf, Akant, Arkusz, Fakty, Fraza, Horyzonty, Integracje, Kultura, Literatura, Metafora, Merkuriusz, Nurt, Okolice, Okolica Poetów, Poezja, Protokół Kulturalny, Przegląd Koniński, Radar, Sycyna, Topos, Wiadomości Kulturalne, Wielkopolskie Zagłębie oraz jako ilustracje w książkach; znajdują się również w krajowych i zagranicznych zbiorach prywatnych.