grafika | elżbieta dul-ledwosińska, mirosław ledwosiński, sławomir iwański

Wystawa dostępna w dniach 4-29 października 2021. Spotkanie z autorami w czwartek, 21 października 2021, o godz. 19.oo (z zachowaniem epidemicznych wymogów). Zapraszamy!

 

Elżbieta Dul-Ledwosińska. Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, profesor nadzwyczajny Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi (prowadzi pracownię grafiki warsztatowej na Wydziale Artystycznym). Uprawia grafikę warsztatową (druk wklęsły, druk wypukły – przede wszystkim linoryt, grafika cyfrowa). Realizuje wystawy indywidualne, uczestniczy w wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Mirosław Ledwosiński. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (pracuje na Wydziale Operatorskim i Realizacji Telewizyjnej, zajmując się zagadnieniami kompozycji plastycznej w przestrzeni i w kadrze oraz rozwojem form wizualnych). Uprawia grafikę warsztatową (drzeworyt, linoryt i także grafikę cyfrową). Prezentował swoje prace na wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju i za granicą.

 

Sławomir Iwański. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi, do 2017 profesor macierzystej uczelni (obecnie Akademia Sztuk Pięknych, prowadził Pracownię Projektowania Grafiki Przestrzennej i Plakatu nadal profesor Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (prowadzi Pracownię Plastyki Obrazu Filmowego). Zajmuje się projektowaniem graficznym (plakat, identyfikacja wizualna, opracowania graficzne książek i katalogów) i grafiką warsztatową. Wielokrotnie nagradzany za swoje prace, prezentował je na wielu wystawach indywidualnych i