monika izabela kostrzewa < nie > codzienności | the< un > common

Wernisaż w piątek, 28 maja 2021, o godz. 19.oo (jedynie online: www.facebook.com/galeriasztukiwspolczesnejostrow i www.youtube.com/channel/UCTjcpVzNp1C4sHri05caFCw).

 

Monika Izabela Kostrzewa.

Artysta plastyk, projektant ubioru. Absolwentka Wydziału Tkaniny i Ubioru Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego (obecnie ASP) w Łodzi (1995). Od 2013 jest profesorem nadzwyczajnym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i kieruje Pracownią Sztuk Projektowych na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu.

Regularnie tworzy kolekcje ubiorów. Projektuje struktury tekstylne i nietekstylne w technice unikatowej i przemysłowej (współpracuje z kaliską firmą HAFT S.A.). Wypowiada się również w grafice warsztatowej i cyfrowej. Organizuje happeningi, pokazy mody, konferencje naukowe i projekty artystyczne we współpracy z ośrodkami artystycznymi na świecie (m.in. z Lwowską Akademią Sztuk Pięknych).

Jest autorką licznych wystaw indywidualnych w Polsce, Europie i USA, uczestniczy także w zbiorowych prezentacjach w kraju i poza jego granicami.

 

Tkanina i ubiór stanowią dla mnie od wielu lat podstawowe medium artystycznej wypowiedzi. Są płaszczyzną twórczych eksperymentów, inspirowanych (nie)codziennością i obserwowanymi zmianami zachodzącymi w kulturze.

Monika Izabela Kostrzewa