przy światów granicy

Lipcowych dni czasem (17-21.07.) w siedemnastoosobowym gronie spotkaliśmy się przy światów granicy – przybysławicko-pogrzybowskich uroków i tajemnic podczas naszego 20. Interdyscyplinarnego Pleneru Środowiskowego.
Zrealizowaliśmy go wspólnie z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Raszkowie, pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Raszków, Jacka Bartczaka.

Wernisaż wystawy poplenerowej, na której zaprezentujemy powstałe prace, odbędzie się w piątek 8 września o godz. 18.oo w Pałacu Karnkowskich, Niemojowskich w Przy-bysławicach.
Zapraszamy!